باشگاه مشتریان هفت

با خرید از فروشگاه های هفت براساس مبلغ خرید بهترین تخفیف را دریافت کنید.

مبلغ فاکتور (ریال)

0 تا 30,000,000

30,010,000 تا 66,000,000

66,010,000 تا 105,000,000

105,010,000 تا 150,000,000

150,010,000 تا 210,000,000

120,010,000 به بالا

مشتریان Black

7%

8%

9%

10%

11%

%12

مشتریان Silver

10%

11%

12%

13%

14%

15%

مشتریان Gold

12%

13%

14%

15%

16%

17%

مزایای باشگاه مشتریان

قابل استفاده در تمامی شعب

با در دست داشتن یکی از کارت های باشگاه مشتریان میتوانید از اعتبار خود در تمامی شعب فروشگاه های هفت استفاده کنید.

تخفیف 10 الی 20 درصد

در صورتی که جز مشتریان طلایی و نقره ای باشگاه مشتریان باشید در زمان حراج از تخفیف 10 الی 20 درصد مازاد بهره مند میشود.

تخفیف همیشگی

در هر خرید خود اعتبار و امتیاز خود را افزایش دهید تا از تخفیف در هر خرید بهره مند شوید.

تعویض و عودت

در صورتی که از مشتریان طلایی باشگاه مشتریان هفت باشید تا 7 روز بعد از خرید میتوانید کالای خود را تعویض یا عودت بزنید.

اعتبار همیشگی

در صورتی که عضو باشگاه مشتریان هفت باشید اعتبار شما برای همیشه نزد باشگاه محفوظ خواهد ماند.

زودتر خبردار شوید

در صورتی که از مشتریان طلایی و نقره ای باشگاه مشتریان هفت باشید اطلاع رسانی تخفیفات و زمان حراج زودتر خبردار میشوید.

سوالات متداول

با هر خرید از مجموعه فروشگاه های هفت میتوانید عضو باشگاه مشتریان هفت شوید و براساس مبلغ فاکتور یکی از کارت های Black یا Silver یا Gold را دریافت کنید.

در هر خریدی که شما انجام میدهید براساس مبلغ فاکتور اعتبار و امتیاز به شما تعلق میگیرد.

در هر خرید براساس مبلغ خرید اعتباری کسب میکنید و میتوانید از مانده اعتبار خود در خریدهای بعدی استفاده کنید.

با خرید از مجموعه فروشگاه های هفت برای اولین بار به شما کارت Black تعلق میگیرد و براساس مبلغ خرید اعتبار و امتیاز کسب میکنید در صورت حفظ اعتبار و امتیاز و استفاده نکردن از اعتبار براساس رده های مشخص شده میتوانید به مشتری Silver و در نهایت به مشتری Gold تبدیل شوید.

پاسخ خود را نگرفته اید؟ با پشتیبانی ما تماس بگیرید