شرایط و قوانین

با دسترسی و ثبت سفارش با تتا، تأیید می‌کنید که با شرایط و ضوابط موافق هستید و به آن پایبند هستید.

با دسترسی و ثبت سفارش با Kitestudio، تأیید می‌کنید که با شرایط و ضوابط مندرج در شرایط استفاده که در زیر ذکر شده است موافق هستید و به آن پایبند هستید. این شرایط برای کل وب سایت و هر ایمیل یا نوع دیگری از ارتباط بین شما و Kitestudio اعمال می شود. تیم Kitestudio تحت هیچ شرایطی در قبال هرگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، خاص، اتفاقی یا تبعی، از جمله، اما نه محدود به، از دست دادن داده ها یا سود ناشی از استفاده، یا ناتوانی در استفاده از مواد موجود در این، مسئول نیست. سایت، حتی اگر تیم Kitestudio یا یک نماینده مجاز در مورد احتمال چنین آسیب هایی توصیه شده باشد. اگر استفاده شما از مواد این سایت منجر به نیاز به سرویس، تعمیر یا تصحیح تجهیزات یا داده ها شود، هزینه های آن را بر عهده می گیرید. Kitestudio مسئولیتی در قبال نتیجه ای که ممکن است در طول استفاده از منابع ما رخ دهد نخواهد داشت.

مجوز

با خرید یا دانلود منبع ("مورد" یا "فایل") مجوز استفاده از این فایل ها برای استفاده های خاص تحت شرایط خاص به شما اعطا می شود. مالکیت با kitestudio باقی می ماند و شما ملزم به رعایت شرایط مجوز هستید.

امنیت

  • شما حق استفاده بدون حق امتیاز از منابع ما برای هر یک یا همه موارد شخصی خود را دارید.
  • در هیچ یک از پروژه ها نیازی به نسبت دادن یا پیوند دادن به kitestudio نیست.
  • ما این حق را برای تغییر قیمت ها و بازنگری خط مشی استفاده از منابع در هر مورد محفوظ می داریم

مطالب جاسازی شده از وب سایت های دیگر

مقالات این سایت ممکن است شامل محتوای جاسازی شده باشد (مانند فیلم ها، تصاویر، مقالات و غیره). محتوای جاسازی شده از سایر وب سایت ها دقیقاً به همان روشی رفتار می کند که گویی بازدیدکنندگان از وب سایت دیگر بازدید کرده اند.

این وب‌سایت‌ها ممکن است داده‌های مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی شخص ثالث دیگری را تعبیه کنند و بر تعامل شما با محتوای جاسازی شده نظارت کنند، از جمله ردیابی شما.

تغییرات در مورد شرایط

اگر شرایط استفاده خود را تغییر دهیم، آن تغییرات را در این صفحه منتشر خواهیم کرد. به کاربران ثبت نام شده ارسال می شود که طرح کلی ما تغییراتی در مدت استفاده ایجاد کرده است.